IZ.271.33.2017 Modernizacja tarasu dziedzińca Gimnazjum nr 1 w Kartuzach

W dniu dzisiejszym, tj. 21.07.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  556270-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Modernizacja tarasu dziedzińca Gimnazjum nr 1 w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.33.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna

 
IZ.271.34.2017 Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu promenady

W dniu dzisiejszym, tj. 21.07.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  556192-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu promenady nad Jeziorem Karczemnym w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.34.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna

 
IZ.271.37.2017 Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Gaju Świętopełka

W dniu dzisiejszym, tj. 20.07.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  555353-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Gaju Świętopełka wraz z budową zatoki postojowej przy Kolegiacie w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.37.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna

 
IZ.271.31.2017 Wykonanie dokumentacji projektowej

W dniu 11.07.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  549023-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 

 Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową oraz budowa parkingu z układem komunikacyjnym”

 

Znak sprawy: IZ.271.31.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami

20.07.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

 
ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KIEŁPINIE

W dniu dzisiejszym, tj. 30.06.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  543070-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA  I TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ  W KIEŁPINIE

 

Znak sprawy: IZ.271.30.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna

13-07-2017 r.

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

2) Wyjaśnienia nr 1 i Modyfikacja nr 1

18.07.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

 

 
IZ.271.29.2017 Przebudowa dróg gminnych

W dniu dzisiejszym, tj. 29.06.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  541715-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Przebudowa dróg gminnych

 

Znak sprawy: IZ.271.29.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna dotycząca Części nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dotycząca Części nr 2 zamówienia

14.07.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

 
IZ.271.27.2017 Wykonanie dokumentacji projektowej

W dniu 27.06.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  539977-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowa parkingu z układem komunikacyjnym”

 

Znak sprawy: IZ.271.27.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Załącznik nr 1 do SIWZ

4) Załącznik nr 2 do SIWZ

5) Załącznik nr 3 do SIWZ

6) Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór umowy

7)  Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

8) Załącznik nr 6 do SIWZ

06.07.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

 
IZ.271.28.2017 Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami

W dniu dzisiejszym, tj. 20.06.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  535672-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami

 

Znak sprawy: IZ.271.28.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna dotycząca Części nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dotycząca Części nr 2 zamówienia

 

21-06-2017 r.

 

07-07-2017 r.

13-07-2017 r.

  • postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.)
 
IZ.271.23.2017 Wymiana opraw i źródeł oświetlenia na LED ...

W dniu dzisiejszym, tj. 29.05.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  517797-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Wymiana opraw i źródeł oświetlenia na LED w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach, Zespole Kształcenia i Wychowania oraz Przedszkola w Brodnicy Górnej w ramach termomodernizacji placówek oświatowych

 

Znak sprawy: IZ.271.23.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna dotycząca Części nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dotycząca Części nr 2 zamówienia

 

31.05.2017 r.

 

07.06.2017 r.

12.06.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 10.07.2017 r.

11.07.2017 r.

 
Budowa placów zabaw przy wybranych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kartuzy

W dniu dzisiejszym, tj. 23.05.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  515322-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa placów zabaw przy wybranych placówkach oświatowych
na terenie Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.26.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna dotycząca Części nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dotycząca Części nr 2 zamówienia

5) Dokumentacja techniczna dotycząca Części nr 3 zamówienia

 

05-06-2017 r.


07-06-2017 r.

09.06.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 
 
IZ.271.24.2017 Termomodernizacja strażnic Ochotniczej Straży Pożarnej

W dniu dzisiejszym, tj. 11.05.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  506492-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Termomodernizacja strażnic Ochotniczej Straży Pożarnej

 

Znak sprawy: IZ.271.24.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna dotycząca Części nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dotycząca Części nr 2 zamówienia

5) Dokumentacja techniczna dotycząca Części nr 3 zamówienia

30.05.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

13.06.2017 r.

 

 
Usunięcie i unieszkodliwienie oraz transport wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kartuzy

Kartuzy, dnia 08.05.2017 r.

 

Burmistrz Kartuz zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości nie przekraczającej 30 000 euro polegającej na

Usunięciu i unieszkodliwieniu oraz transporcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kartuzy

Postępowanie na podstawie art. 4 ust 8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Znak sprawy: OŚ.6232.7.2017.NL

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.05.2017 r. godz. 15:00

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.25.2017 Dostawa pomocy edukacyjnych

W dniu 02.05.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  77816 - 2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Dostawa pomocy edukacyjnych

 

Znak sprawy: IZ.271.25.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

05-05-2017 r.


11-05-2017 r.

17.05.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

19.05.5017 r.

02-06-2017 r.

 
IZ.271.22.2017 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kolonii

W dniu 28.03.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  53254 - 2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kolonii

 

Znak sprawy: IZ.271.22.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Projekt budowlany

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

5) Przedmiar (element pomocniczy)

30.03.2017 r.


04.04.2017 r.


13.04.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia


02.05.2017 r.

 

 © 2017 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1303909
herb Kartuz
your IP is: 54.156.65.91, proxy: 54.156.65.91, host: ec2-54-156-65-91.compute-1.amazonaws.com (54.156.65.91)