IZ.271.47.2016 Budowa drogi gminnej relacji Łapalice-Prokowo

W dniu 20.01.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  11568 - 2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Budowa drogi gminnej relacji Łapalice - Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 1907G w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

 

Znak sprawy: IZ.271.47.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

3) Program Funkcjonalno - Użytkowy

 
IZ.271.4.2017 Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej

Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej i korekcyjno-kompensacyjnej w ramach projektu "Szkoła nowych możliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy"

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 

Znak sprawy: IZ.271.4.2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.01.2017 r. do godz. 12:00 

 

17-01-2017 r.

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.5.2017 Prowadzenie zajęć szachowych w ramach projektu

Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Prowadzenie zajęć szachowych w ramach projektu "Szkoła nowych możliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy"

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 

Znak sprawy: IZ.271.5.2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.01.2017 r. do godz. 12:00 

 

12-01-2017 r.

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.48.2016 Edukacyjne spektakle teatralne dla dzieci przedszkolnych

Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Edukacyjne spektakle teatralne dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu "Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy"

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 

Znak sprawy: IZ.271.48.2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.01.2017 r. do godz. 12:00 

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.2.2017 Prowadzenie zajęć logopedycznych

Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Prowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu "Szkoła nowych możliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy"

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 

Znak sprawy: IZ.271.2.2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.01.2017 r. do godz. 12:00 

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.45.2016 Prowadzenie zajęć wsparcia

Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Prowadzenie zajęć wsparcia w ramach projektu "Szkoła nowych możliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy"

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 

Znak sprawy: IZ.271.45.2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.01.2017 r. do godz. 12:00 

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.41.2016 Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do szkół na terenie Gminy Kartuzy

 

W dniu 03.01.2017 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowano pod numerem 2017/S 001-001022 ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do szkół na terenie Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.41.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

 

20-01-2017 r.

 
IZ.271.44.2016 Prowadzenie zajęć szachowych w ramach projektu

Gmina Kartuzy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

Prowadzenie zajęć szachowych w ramach projektu "Szkoła nowych możliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy"

Postępowanie jest prowadzone w procedurze przewidzianej w art. 138o Pzp dla udzielenia zamówienia na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000,00 EURO.

 

Znak sprawy: IZ.271.44.2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.01.2017 r. do godz. 12:00 

 

Dokumenty do pobrania:

05-01-2017 r.

Wyjaśnienia i modyfikacja nr 1

12-01-2017 r.

Unieważnienie postępowania

 
Kompleksowe zagospodarowanie parku im. dr A. Majkowskiego

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kompleksowe zagospodarowanie parku im. dr A. Majkowskiego w Kartuzach poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury sportowo - rekreacyjnej

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Znak sprawy: R.041.15.2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.12.2016 r. do godz. 18:00

 

Dokumenty do pobrania:

05-12-2016 r.

 © 2017 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1202980
herb Kartuz
your IP is: 54.205.209.213, proxy: 54.205.209.213, host: ec2-54-205-209-213.compute-1.amazonaws.com (54.205.209.213)