IZ.271.40.2016 Utrzymanie zieleni na terenie miasta Kartuzy w 2017 i 2018 roku

W dniu 09.12.2016 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  363071 - 2016 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Kartuzy w 2017 i 2018 roku

 

Znak sprawy: IZ.271.40.2016

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 
Kompleksowe zagospodarowanie parku im. dr A. Majkowskiego

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kompleksowe zagospodarowanie parku im. dr A. Majkowskiego w Kartuzach poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury sportowo - rekreacyjnej

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Znak sprawy: R.041.15.2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.12.2016 r. do godz. 18:00

 

Dokumenty do pobrania:

05-12-2016 r.

 
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Strugi Klasztornej

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

 Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Strugi Klasztornej i brzegu jeziora Klasztorne Małe przy ul. Czerwonego Krzyża w ramach zadania polegającego na zagospodarowaniu zlewni jezior kartuskich

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Znak sprawy: OŚ.6324.4.2016.OG

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.12.2016 r. do godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania:

 © 2016 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1184578
herb Kartuz
your IP is: 54.146.179.146, proxy: 54.146.179.146, host: ec2-54-146-179-146.compute-1.amazonaws.com (54.146.179.146)