IZ.271.3.2018 Przebudowa dróg gminnych

W dniu 12.01.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  505177 -N- 2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Przebudowa dróg gminnych – wykonanie 4 odcinków nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej

 

Znak sprawy: IZ.271.3.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna dla Części nr 1

4) Dokumentacja techniczna dla Części nr 2

 
IZ.271.2.2018 Dostawa kruszywa w 2018 r.

W dniu 12.01.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  505168 -N- 2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Dostawa kruszywa w 2018 r.

 

Znak sprawy: IZ.271.2.2018

 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.1.2018 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

W dniu 11.01.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  504450 -N- 2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

 

Znak sprawy: IZ.271.1.2018

 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.58.2017 Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie

W dniu 21.12.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  635329 -N- 2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

TERMOMODERNIZACJA OŚRODKA GERIATRYCZNEGO W SIANOWIE

 

Znak sprawy: IZ.271.58.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

08-01-2018 r.

1)  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia i modyfikacja nr 1

3) Uzupełnienie dokumentacji technicznej

 

17-01-2018 r.

1)  Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Modyfikacja nr 2 treści SIWZ

UWAGA: W wyniku dokonanej modyfikacji treści SIWZ zmieniono termin składania ofert na dzień 23.01.2018 r.

 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.53.2017 Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do szkół na terenie Gminy Kartuzy

W dniu 7.12.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  629685-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do szkół na terenie Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.53.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

12-12-2017 r.

1) Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia nr 1 i Modyfikacja nr 1 do treści SIWZ z dnia 12.12.2017 r.

 

19-12-2017 r.

04-01-2018 r.

05-01-2017 r.

 

 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad Budową drogi relacji Łapalice- Prokowo

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad Budową drogi gminnej relacji Łapalice-Prokowo stanowiącej połączenie drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą powiatową nr 1907G

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

Znak sprawy: IZ.7011.15.1.2017.DK

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.12.2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumentacja z postępowania IZ.271.46.2016

Protokół z wyboru oferty

 
IZ.271.55.2017 Budowa pomostów dla obsługi ruchu kajakowego

W dniu 1.12.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  626129 -N- 2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:


Budowa pomostów dla obsługi ruchu kajakowego w ramach projektu pn.:

„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”

 

Znak sprawy: IZ.271.55.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

18-12-2017 r.

21-12-2017 r.

 
IZ.271.54.2017 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

W dniu 29.11.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  623955 -N- 2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

 

Znak sprawy: IZ.271.54.2017

 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.51.2017 Zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach

W dniu 28.11.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  622087 -N- 2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.51.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja techniczna

 

07-12-2017 r.

Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ z dnia 06.12.2017r.

12.12.2017 r.


13-12-2017 r.

21-12-2017 r.

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 
 
Budowa placów zabaw przy wybranych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kartuzy

W dniu dzisiejszym, tj. 23.05.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  515322-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa placów zabaw przy wybranych placówkach oświatowych
na terenie Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.26.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna dotycząca Części nr 1 zamówienia

4) Dokumentacja techniczna dotycząca Części nr 2 zamówienia

5) Dokumentacja techniczna dotycząca Części nr 3 zamówienia

 

05-06-2017 r.


07-06-2017 r.

09.06.2017 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

25-07-2017 r.

 © 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1417986
Teraz odwiedza nas 1 gość
herb Kartuz
your IP is: 54.226.179.247, proxy: 54.226.179.247, host: ec2-54-226-179-247.compute-1.amazonaws.com (54.226.179.247)