Rewitalizacja dna jeziora pod mostem w Ręboszewie

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

Pomorskie szlaki kajakowe - Rewitalizacja dna jeziora pod mostem na drodze wojewódzkiej nr 228 w miejscowości Ręboszewo

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 

Znak sprawy: KM.IZ.7013.13.2017.DM

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.09.2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad Zagospodarowaniem ulicy Dworcowej

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad Zagospodarowaniem ulicy Dworcowej w ramach II etapu projektu pn.: "Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz"

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 

Znak sprawy: IZ.7011.6.17.2015.DK

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.09.2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.46.2017 Zimowe utrzymanie na terenie sołectw Gminy Kartuzy

W dniu dzisiejszym, tj. 12.09.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  586905-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych na terenie sołectw Gminy Kartuzy w sezonie zimowym 2017/2018

 

Znak sprawy: IZ.271.46.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

21-09-2017 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

 
IZ.271.44.2017 Budowa kolektora ścieków na odcinku Kiełpino  Dzierżążno oraz budowa ...

W dniu dzisiejszym, tj. 08.09.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 585802-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Budowa kolektora ścieków na odcinku Kiełpino – Dzierżążno oraz budowa przepompowni w Grzybnie

 

Znak sprawy: IZ.271.44.2017

>> pełny tekst >>
 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad Budową kompleksu lekkoatletycznego i przebudową boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 

Znak sprawy: IZ.7011.11.4.2017.DK

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.09.2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.45.2017 Modernizacja tarasu dziedzińca Gimnazjum nr 1 w Kartuzach

W dniu dzisiejszym, tj. 25.08.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 577924-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Modernizacja tarasu dziedzińca Gimnazjum nr 1 w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.45.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z załącznikami

12-09-2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 
IZ.271.42.2017 Modernizacja i budowa boisk sportowych przy obiektach szkolnych

W dniu dzisiejszym, tj. 23.08.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  576166-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Modernizacja i budowa boisk sportowych przy obiektach szkolnych

 

Znak sprawy: IZ.271.42.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja Projektowa

 

04-09-2017

Wyjaśnienia nr 1 do treści SIWZ z dnia 04.09.2017 r.

 

08-09-2017

Informacja z otwarcia ofert

 
IZ.271.43.2017 Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych na terenie miasta i sołectw

W dniu dzisiejszym, tj. 23.08.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  575943-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników gminnych na terenie miasta i sołectw Gminy Kartuzy w sezonie zimowym 2017/2018

 

Znak sprawy: IZ.271.43.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

 

31-08-2017


07.09.2017
 

 
IZ.271.41.2017 Przebudowa dróg gminnych  wykonanie 6 odcinków nawierzchni z masy ...

W dniu dzisiejszym, tj. 18.08.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  574217-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:


Przebudowa dróg gminnych – wykonanie 6 odcinków nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej

 Znak sprawy: IZ.271.41.2017

 

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.39.2017 Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie...

W dniu dzisiejszym, tj. 18.08.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  574214-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:


Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach

 

Znak sprawy: IZ.271.39.2017

>> pełny tekst >>
 
IZ.271.38.2017 UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE DO 13.000.000,00 ZŁOTYCH

W dniu 18.08.2017 r. w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowano pod numerem 2017/S 157-326333 ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE DO 13.000.000,00 ZŁOTYCH

 

Znak sprawy: IZ.271.38.2017


 


>> pełny tekst >>
 
IZ.271.40.2017 Zagospodarowanie ulicy Dworcowej w Kartuzach w ramach II etapu ...

W dniu dzisiejszym, tj. 14.08.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  572136-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:


Zagospodarowanie ulicy Dworcowej w Kartuzach w ramach II etapu projektu pn.: „Rewitalizacja Kartuz – Gminny Program Rewitalizacji Kartuz”

 

Znak sprawy: IZ.271.40.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna

 

28.08.2017 r.

1) Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia i Modyfikacja nr 1 treści SIWZ z dnia 28.08.2017 r.

01-09-2017 r.

1) Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia i Modyfikacja nr 2 treści SIWZ z dnia 31.08.2017 r.

3) Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna płytek z gresu porcelanowego

4) Załącznik nr 2 - detal drogowskazu

5) Dokumentacja rozbiórkowa

06-09-2017 r.

1) Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia i Modyfikacja nr 3 treści SIWZ z dnia 05.09.2017 r.

3) STWIORB dla etapu IIa - branża architektoniczna

4) Mapa poglądowa 

12-09-2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

 
IZ.271.32.2017 Budowa ul. Jeziornej na odcinku Borowo - Sitno

W dniu dzisiejszym, tj. 3.08.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  563425-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Budowa ul. Jeziornej na odcinku Borowo-Sitno

 

Znak sprawy: IZ.271.32.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna

4) STWiOR

5) Przedmiar

08-08-2017 r.

1) Modyfikacja nr 1

2) Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki

3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

14-08-2017 r.

1) Wyjasnienia nr 1 i Modyfikacja nr 2 SIWZ z dnia 14.08.2017 r.

2) Projekt usuniecia kolizji linii energetycznych

3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

18-08-2017

1) Wyjaśnienia nr 2 do treści SIWZ z dnia 18.08.2017 r.

23-08-2017

Informacja z otwarcia ofert

08.09.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 
IZ.271.35.2017 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Koloni i Głusinie

W dniu dzisiejszym, tj. 28.07.2017 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  559740-N-2017 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr G 155310G w Koloni i Głusinie

 

Znak sprawy: IZ.271.35.2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna

4) Przedmiar

5) STWiOR

 

14-08-2017

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

23-08-2017 r.

 © 2017 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1340623
Teraz odwiedza nas 1 gość
herb Kartuz
your IP is: 54.81.197.127, proxy: 54.81.197.127, host: ec2-54-81-197-127.compute-1.amazonaws.com (54.81.197.127)