Wykonanie i dostarczenie gadżetów dotyczących kampani promującej otwarcie dworca w Kartuzach

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostaw o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

Wykonanie i dostarczenie gadżetów dotyczących kampani promującej otwarcie dworca w Kartuzach

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2.05.2018 r. do godz. 16:00

 

Dokumenty do pobrania:

 
Zakup i dostarczenie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatu ...

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostaw o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

Zakup i dostarczenie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatu przy ul. Klasztornej w Kartuzach w ramach Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców 2018

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.04.2018 r. do godz. 15:00

 

Dokumenty do pobrania:

 
IZ.271.20.2018 Przebudowa dróg gruntowych za pomocą płyt YOMB

W dniu dzisiejszym, tj. 6.04.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  541416-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:


Przebudowa gminnych dróg gruntowych za pomocą ułożenia płyt drogowych wielootworowych typu YOMB

 

Znak sprawy: IZ.271.20.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna

23-04-2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Oświadczenie o grupie kapitałowej

 
IZ.271.19.2018 Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kartuzy

 Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki pn.: Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kartuzy.

 

05-04-2018 r.

Treść ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

 
IZ.271.18.2018 Modernizacja parku im. dr Kotowskiego w Kartuzach

W dniu dzisiejszym, tj. 22.03.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  535347-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:


Modernizacja parku im. dr Kotowskiego w Kartuzach – etap II

 

Znak sprawy: IZ.271.18.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  

3) Dokumentacja techniczna

30-03-2018 r.

1) Wyjaśnienia nr 1

06-04-2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

18-04-2018 r.

1) Informacja o wyborze oferty

 
IZ.271.13.2018 Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy

W dniu 20.03.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  525145-N- 2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu

Znak sprawy: IZ.271.13.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja

30-03-2018 r.

1) Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia i modyfikacja nr 1 z dn. 29.03.2018 r.

11-04-2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Oświadczenie o grupie kapitałowej

 

 
IZ.271.15.2018 Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych na przebudowę i budowę dróg

W dniu 16.03.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  532282-N- 2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych na przebudowę i budowę dróg na terenie Gminy Kartuzy

 

Znak sprawy: IZ.271.15.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

26-03-2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

20-04-2018 r.

1) Informacja o wyborze oferty

 
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową kładki

Urząd Miejski w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczających 30 000 euro pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową kładki dla pieszych i rowerzystów nad torami linii kolejowej PKP nr 229 (Kartuzy - Lębork) w Kartuzach

Postępowanie na podstawie art. 4 ust.8 nie podlega zapisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Znak sprawy: IZ.7011.10.13.2017.JWZ

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.03.2018 r. do godz. 14:00

 

Dokumenty do pobrania:

07-03-2018 r.

09-03-2018 r. 

24-04-2018 r.

 
IZ.271.9.2018 Budowa kładki pieszo- rowerowej

W dniu 20.02.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  514855-N- 2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Budowa kładki pieszo-rowerowej nad torami PKP w ramach projektu pn.:
„Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi”

 

Znak sprawy: IZ.271.9.2018

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3) Dokumentacja

07-03-2018 r.

1) Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Wyjaśnienia i modyfikacja nr 1 z dn. 6.03.2018 r.

3) Załączniki do wyjaśnień

4) Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy

5) Wyjaśnienia nr 2 z dn. 7.03.2018 r.

Uwaga - Modyfikacja warunku udziału w postępowaniu oraz terminu składania ofert

6) Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

7) Wyjaśnienia nr 3 i modyfikacja nr 2 z dnia 7.03.2018 r.

14-03-2018 r.

1) Informacja z otwarcia ofert

2) Oświadczenie o grupie kapitałowej

 

16-04-2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 © 2018 GMINA KARTUZY - zamďż˝wienia publiczne
This site is powered by Joomla !
Odwiedzających: 1488426
herb Kartuz
your IP is: 54.156.37.174, proxy: 54.156.37.174, host: ec2-54-156-37-174.compute-1.amazonaws.com (54.156.37.174)